Seachtain na Gaeilge (11ú – 15ú Marta)

Dé Luain 11ú

 An Chéad Bhliain /An Dara Bliain:

Comórtas Postaeir sna ranganna céad agus dara bliain Gaeilge.

Interpretations of old Irish proverb.

 

 • An Ceathrú Bliain         11.50– 1.10

        Tráth na gCeist foirne sa halla staidéar.

 

Dé Máirt 12ú

 • An Chéad Bhliain                  9.00-10.20

        Tráth na gCeist foirne sa halla staidéar.

Dé Céadaoin 13 ú

 • An Dara Bliain              11.50 – 1.10

        Tráth na gCeist foirne sa halla staidéar.

 • An Club Gaelach:         1.20-1.55

Rang cócaireachta speisialta don lucht an Chlub Ghaelaigh sa seomra tís.

 

Déardaoin 14 ú

 • An Cúigiú Bliain           9.00-10.20

  Damhsa Gaelach – Ceardlann damhsa ar an sean-nós le Patricia Ní Fha

 • An Chéad Bhliain/An Dara Bliain

Torthaí an chomórtais postaer. Moltóirí Ms. Diamond agus Ms Raftery.


Facilities & Activites

 • Language Laboratory
 • I.T. Department
 • Science Laboratory
 • Career Guidance
 • Art Room
 • Drama Hall
 • Study Facilities
 • Learning Support Room
 • Sports Pitches
 • Basketball Court
 • Pastoral Care
 • School Chapel